watermark logo

بعدی

filmiran
58 بازدید

فیلم لحظه ‍پخش خبر آزادسازی خرمشهر از رادیو

27 بازدید
razmande
0

فیلم لحظه ‍پخش خبر آزادسازی خرمشهر از رادیو
تصویر گوینده رادیویی در سوم خرداد برای آزادسازی خرمشهر
خرمشهر آزاد شد
خونین شهر شهر خون آزاد شد

نمایش بیشتر
0 نظرات sort ترتیب براساس